Thorikos in beeld

In het Thorikos survey project werken veldarcheologen, museumarcheologen en studenten van de Universiteit Utrecht en Universiteit Gent samen om meer inzicht te krijgen in het gebied op de berg Thorikos. Daarop stond vroeger een stad die onderdeel was van het rijk Athene. Het doel was om meer inzicht te krijgen in hoe mensen vroeger leefden op deze berg en hoe hun nederzettingen zijn verschoven in de tijd.

Type:
Teamleden:
Opdrachtgever:

Categorie:

Duur:

Schoolproject, team
Bas Bruijnis, Kyle Bot
Floris van der Eijnde,
Universiteit Utrecht
Datavisualisatie, visual
design, concept
5 weken, dec 2019 - jan 2020

De vraag

Tussen 2014 en 2015 is de zuidkant van de berg onderzocht. Allerlei scherven werden verzameld door te lopen binnen een vlak in het grid (zichtbaar in de onderstaande afbeelding). De vondsten werden vastgelegd en uitgebreid geanalyseerd in een museum. Alle informatie is op gestructureerde wijze vastgelegd in een database.

Floris van der Eijnde kwam naar ons met de vraag meer inzicht te willen halen uit deze data. Bij voorkeur in de vorm van een tool waarmee hij de data zelf kan filteren en grafieken kan maken. Er zijn data van het veldwerk (het rapen van de scherven) en van de resultaten van het museum onderzoek (meer details over de scherven zoals datering).

Het concept

Als team zijn wij gekomen tot een interactieve kaart van het gebied Thorikos. Op deze kaart kan een gebruiker zelf filters toepassen om meer inzicht te kunnen krijgen in de data. Daarbij kan er worden gewisseld tussen een veld- en museum-modus, waarbij de data van de geselecteerde modus wordt weergeven. Op deze manier hebben wij Thorikos overzichtelijk in beeld gebracht.

Het resultaat

De tool kan gebruikt worden via desktop en is beveiligd met een inlog. Voor de start krijgen gebruikers een korte introductie. Door te klikken op een van de ‘modes’ links bovenin kan er gewisseld worden tussen de veld- en museum-modus. Elke modus heeft andere filters.

Met behulp van 'fast filters' kunnen alle filters in een klik geselecteerd of gedeselecteerd worden. In de linker balk bevinden zich alle filters die ook open en dicht geklapt kunnen worden.

Geselecteerde filters worden direct toegepast op de kaart in de vorm van een heatmap. Op de kaart kunnen vlakken worden aangeklikt voor meer specifieke informatie over het vak. De gemaakte visualisaties kunnen worden gedownload in pdf, png of jpg.

Terug naar menu